۰۹۱۲۶۵۸۲۲۹۳ - ۰۹۱۲۶۵۸۲۲۹۳
فهرست

تفاوت ابسرد کن انی با ابسردکن های قدیمی | ابسردکن اداس|اداس گستر

تفاوت ابسرد کن انی با ابسردکن های قدیمی | ابسردکن اداس|اداس گستر

1-مصرف انرژی ابسردکن:

در ابسرد کن های قدیمی به خاطر این که لوله های خنک کننده با محیط بیرون در تماس است

و این که عایقکاری مخازن نگهداری اب سرد درست انجام نشده است و یا در بعضی موارد اصلا وجود ندارد اتلاف انرژی بسیار به چشم میومد.

اما در ابسردکن های جدید بهخاطر اینکه از سیستم ذخیره انرژی  و انتقال اپراتور به داخل مخزن اتلاف انژی تقریبا به صفر می رسد.

2-مصرف برق ابسردکن:

در آبسردکن آنی ادمک با توجه به سیستم ذخیره برودت در کنار سیستم سرمایش،

از کمپرسور با توان 4/1 تا 4/3 hp استفاده گردیده است.

اگر ردر ابسرد کن های قدیمی شرایط استاندارد به صورت کامل انجام می گرفت با استفاد از این کمپرسور می توانستند نها به ظرفیت سرمایش

lit/hr40-10  دست یافت که این میزان به هیچ عنوان با ظرفیت آبسردکن آنی (lit/hr 1500 up to ) قابل مقایسه نیست.

3-پیک سایی :

در نیروگاه ها برق همیشه برق به مبزانی تولید می شود که شبکه نیاز دارد.

اما مصرف انرژی توسط مصرف کنندگان الگوی ثابتی ندارد.

اما نیروگاه ها همیشه باید  همیشه اماده باشند تا وقتی که مصرف برق بسیار بالا می رود بتوانند پاسخگوی شبکه مصرف باشند.                                                                                                                                                                                            فازهای چندگانه نیروگاه ، مخصوصا در روزهای گرم که بیشترین مصرف

برق در طول سال در آن رخ می دهد روشن بوده و به مصرف سوخت می پردازند.

در ساعات میان باری و کم باری شبکه فقط تعداد اندکی از فازها به تولید برق می پردازند.

ازطرفی در ساعاتی در طول روز و اوایل شب با پیک مصرف برق روبرو هستیم

که در واقع فازهای اضافی روشن مانده اند تا در این زمان در مدار قرار گیرند

. میتوان با استفاده از قابلیت ذخیره انرژی دستگاه آبسردکن آنی ،

لذا با توجه به قابلیت ذخیره انرژی دستگاه، خاموش کردن سیستم سرمایش در ساعات اوج مصرف امکانپذیر می باشد.

که از این راه فشار کمتری بر نیروگاهها اعمال شده و لزوم تاسیس نیروگاههای جدید بر طرف می گردد.
در واقع با تعویض هر دستگاه آبسردکن قدیمی با دستگاه آبسردکن آنی در ساعات اوج مصرف 75-44 لامپ 100w  خاموش می گردد.

#ابسردکن فانتزی

#بسردکن 

#ابسردکن دو شیر

#ابسرد کن سه شیر