۰۹۱۲۶۵۸۲۲۹۳ - ۰۹۱۲۶۵۸۲۲۹۳
فهرست

ابسرردکن دیجیتالی/ابسردکن های یخچال دار/ابسردکن های دارای فریزر!!!

ابسرردکن دیجیتالی/ابسردکن های یخچال دار/ابسردکن های دارای فریزر!!!

ابسردکن های یخچال دار دارای 2 یا 3 ابریز می باشد که اگر 2 ابریز داشته باشد دارای اب گرم و سرد می باشد ولی اگر 3 ابریز داشته باشد دارای اب سرد و گرم و ولرم می باشد.

این ابسردکن ها حداکثر در اب سرد حداکثر 2لیتر خروجی  و در اب گرم حداکثر 5 لیتر می تواند خروجی داشته باشد.

بعضی از ابسردکن ها دارای نمایشگر دیجیتال می باشد که وضعیت ابسردکن را نشان می دهد.

توان کمپرسور این ابسردکن ها برای تولید کردن اب نود وات و توان المنت ابسردکن برای تولید کردن اب گرم پانصد و سی وات می باشد.

به دلیل صرفه جویی در مصرف برق هر کدام از کمپرسور های ابسردکن دارای قطع کن جدا می باشد.

این قطع کن برای این است که در صورتی که به انها نیازس نیست کار ان ها متوقف شود.

برخی از این ابسردکن ها دارای قابلیت نصب جا لیوانی را دارا می باشد.

این ابسردکن ها دارای یخچال و فریزر و ترموستات جدا می باشد.

ميني فريزر داخلي

یکی از ویژگی های این ابسردکن ها نسبت به بقیه ابسردکن ها وجود یک محفظه به اسم فریزر می باشد که در قسمت بالایی یخچال تعبیه شده است که برای مواد غذایی که نیاز به انجماد دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

#گروه تولیدی اداس گستر شرق

#ابسردکن دیجیتالی

#ابسردکن فریزر دار

#ابسردکن یخچال دار

#ابسردکن اداس